Ziek melden

Als uw kind ziek is, dient u de afwezigheid door te geven aan school. We zijn vanaf 8:00 bereikbaar per telefoon. Onze conciërge zorgt ervoor dat de afmelding bij de desbetreffende leerkracht terecht komt.

Voor de locatie Hijkerveld belt u naar: 010-4803603
Voor de locatie Schere belt u naar: 010-4809291

Beterschap!