Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld voor het schoolfonds en de schoolreis. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Themaweken, Sportdag, de wereldschooldag, verschillende projecten e.d

Dit schooljaar vragen we wederom geen vrijwillige ouderbijdrage i.v.m. stijgende prijzen van bijvoorbeeld de boodschappen en de benzine, de hoge energiekosten, e.d.