Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld voor het schoolfonds en de schoolreis. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Themaweken, Sportdag, de wereldschooldag, verschillende projecten e.d

Dit schooljaar hebben we geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd i.v.m. de infatie, hoge energiekosten, e.d.