Gedragsprotocol

Op Obs de Toermalijn werken we samen (leerkracht, leerling en ouders) aan een veilige en fijne leer- en leefomgeving. Met behulp van de methode Kanjertraining bieden wij de leerlingen handvatten om met elkaar om te gaan. 

Documenten:
Protocol pedagogisch handelen van OBS de Toermalijn.