Ouderraad

Net als op veel andere scholen is er op Obs de Toermalijn ook een groep ouders actief.
Deze groep ouders, de ouderraad, ondersteunt het team van de school bij de organisatie en uitvoering van feesten en andere activiteiten, die op een school plaatsvinden naast het lesprogramma.
 
Om de diverse activiteiten en feesten goed te organiseren, komt de ouderraad regelmatig bij elkaar, om in overleg met leden van teamwerkgroepen de nodige afspraken te maken, zodat de te organiseren activiteit zo goed mogelijk kan verlopen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? U kunt contact opnemen met Nurkan Can (onze ouderconsulent) of Saskia Spierings (directeur) voor de mogelijkheden.