Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Via de medezeggenschapsraad hebben de ouders en de leerkrachten inspraak in allerlei zaken die spelen op onze school. De medezeggenschapsraad bestaat uit zowel ouders als leerkrachten. Tijdens de vergaderingen wordt er gepraat over onderwerpen die te maken hebben met algemeen beleid, het gaat dus niet om individuele zaken of problemen. Het zijn wel altijd zaken die voor ouders, leerkrachten en de kinderen belangrijk kunnen zijn. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad nodig, voordat de besluiten kunnen worden uitgevoerd. Bij adviesrecht moeten we denken aan zaken zoals: fusie met een andere school, beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regelingen van vakanties e.d. Bij instemmingsrecht hebben we het over veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijzigen van het schoolplan, regeling voor buitenschoolse en tussenschoolse opvang, enz. De medezeggenschapsraad heeft ook als taak om op de school openheid en onderling overleg te bevorderen.

De medezeggenschapsraad zal u via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte houden van hun activiteiten. Ook voor uw vragen staan zij altijd open. Aarzel dus niet om de MR-leden aan te spreken of om contact op te nemen via onderstaand e-mailadres:

Leden van de MR:

Namens de leerkrachten:
Mevr. Sandya Khoesiaal
Mevr. Inge Tieleman 
Mevr. Kim Vingerling 
Mevr. Sharin Mangoendirjo (secretaris)
Mevr. Saskia van der Voort

 
Namens de ouders:
Mevr. Farida Hamidullakhan
Mevr. Shanti Kalpoe 
Mevr. Bouchra Boussekla (voorzitter)
Mevr. Quinette Christian 
 
Wil u contact opnemen of punten inbrengen, dan is dat mogelijk? Laat het ons weten via onze secretaris: 
sharin.mangoendirjo@obs-detoermalijn.nl