Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op onze school. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Ons onderwijsprotocol tegen pesten heeft als doel het probleem van pestgedrag bij kinderen te voorkomen en zo nodig aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen daadwerkelijk te verbeteren. Centraal staat daarom het uitgangspunt voor ons allemaal: ‘Je gedraagt je als een kanjer in de wereld van vertrouwen’. 

Voor ons volledige anti-pestprotocol kunt u hier klikken