Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht!

 

Klachten

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:
 • Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leraar of docent. De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:
 • Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
 • Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
 

Vertrouwenspersoon

Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak.
 
De interne vertrouwenspersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. 
De interne vertrouwenspersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.
 

Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:
 • Hoort het probleem aan en geeft advies.
 • Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
 • Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Neemt initiatieven voor preventie.
 • Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
 • Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.
De interne vertrouwenspersoon van onze school is en Gea Goudswaard. Ouders, leerlingen en collega’s kunnen  contact opnemen met  gea.goudswaard@obs-detoermalijn.nl. Als het nodig is kan de interne vertrouwenspersoon je doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
 

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
 • Ondersteunt en begeleidt.
 • Voert gesprekken met betrokkenen.
 • Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
 • Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.
 • Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn de heer Paul van Lange en mevrouw Jakkie Ames. Je kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens:
 

Arnoud Kok
aurnoud@purpl3.nl
06 14399025

Jakkie Ames
jakkie_ames@hotmail.com
06 135 70625

Seema Ouweneel
seenema@xs4all.nl
06 46136150