Missie & Visie

Onze missie:

Vanuit een veilig en positief pedagogisch klimaat biedt Obs de Toermalijn kwaliteitsonderwijs aan de hand van structuur, orde en regelmaat.
 

Onze visie en onderwijsconcept:

Om kwaliteitsonderwijs te bieden werkt Obs de Toermalijn vanuit een professionele cultuur waarbij een heldere communicatie, een goede samenwerking en een continue ontwikkeling van alle betrokkenen, zowel de leerlingen, de ouders als de leerkrachten, van groot belang is.
In een veilige, geordende en leerstofrijke omgeving, gericht op een brede ontwikkeling met het accent op sport, dans en beweging, worden de kinderen zich bewust van hun eigen kunnen.
 
De kinderen leren zichzelf en anderen kennen door samenwerking, het herhaald oefenen en bespreken van leeractiviteiten. Hiermee behaalt Obs de Toermalijn maximale resultaten op de basisvaardigheden. Uiteindelijk maken de kinderen als zelfbewuste tieners met zelfvertrouwen en zelfrespect de overstap naar het voortgezet onderwijs dat het beste bij hun ontwikkeling past.
Dit bereikt de school door middel van opbrengstgericht werken, zelfstandig- en samenwerkend leren, waarbij de kinderen door de jaren heen geleerd wordt om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
 
Het kind staat voorop, de leerkracht is de spil in het dagelijks onderwijs.
De leerkracht leidt, begeleidt en leert het kind zelfstandig te werken. De leerkracht geeft het kind inzicht in het eigen denken en handelen door met het kind in gesprek te gaan, zorgt voor verbinding en betrokkenheid van de leerlingen.
 

Ons motto hierbij is:

Hand in hand werken aan ieder talent!