Missie & visie

Onze missie:

Vanuit een veilig en positief pedagogisch klimaat biedt de Toermalijn kwaliteitsonderwijs door het geven van structuur en het zorgen voor orde en regelmaat. 

Onze visie en onderwijsconcept:

Obs de Toermalijn werkt vanuit een professionele cultuur waarbij communicatie en samenwerking voorwaardelijk is voor een goede ontwikkeling van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Obs de Toermalijn maakt leerlingen bewust van hun vaardigheden en talenten en leidt hen op tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers. Daarvoor biedt Obs de Toermalijn een veilige en leerstofrijke omgeving, waar sport, dans en beweging een grote rol in vervullen. Obs de Toermalijn heeft als doel om bij alle leerlingen maximale resultaten te behalen. Dit bereikt de school door middel van opbrengstgericht te werken en zowel zelfstandig als samenwerkend te leren. De leerlingen leren 1.2 Missie en visie 3 gedurende hun schoolloopbaan meer en meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces. De leerkracht geeft het kind inzicht in het eigen denken en handelen door met het kind in gesprek te gaan en zorgt voor verbinding en betrokkenheid van de leerlingen. 

Ons motto hierbij is:

Hand in hand werken aan ieder talent!