Informatie voor nieuwe ouders

Welkom op OBS De Toermalijn!     

 
Binnenkort start uw kind op O.B.S. De Toermalijn, locatie Hijkerveld. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in onze school en hopen dat uw kind een fijne en leerzame tijd bij ons op school heeft. Hieronder hebben wij de belangrijkste praktische informatie voor u op een rijtje gezet.
 
Belangrijke praktische informatie
Informatiebord:
Bij beide ingangen van de school hangen informatieborden. Op deze informatieborden kunt u per dag lezen welke activiteiten en/of bijzonderheden er die dag zijn.

Schooltijden:
Op OBS De Toermalijn werken we met een continurooster, waarin de kinderen, behalve op woensdag,  op school eten. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.30 uur naar school. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.30 uur naar school.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd op school is! De deur gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur starten de lessen. Als uw kind na de bel de klas binnenkomt, krijgt hij/zij een te-laat-kaart. Na 3 kaarten krijgt u een brief, na 6 kaarten heeft u een gesprek met de leerkracht, na 9 kaarten krijgt u een brief van de directie en na 12 kaarten wordt er melding gedaan bij de leerplicht.
Indien uw kind door bijv. ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u vriendelijk om tussen 8.00-8.20 uur naar school te bellen en aan de conciërge door te geven om welke reden uw kind die dag niet naar school kan komen. Het telefoonnummer is 010-4803603.

Belangrijke data schooljaar 2022-2023
Schoolvakanties:                                                                                Studiedagen
Herfstvakantie:               za 22 okt. t/m zo 30 okt. 2022                       vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie:                 za 24 dec. t/m zo 8 jan. 2023                       maandag 30 januari 2023
Voorjaarsvakantie:        za 25 febr. t/m zo 5 mrt. 2023                         dinsdag 14 februari 2023
Paasvakantie;                 vr 7 apr. t/m ma 10 apr. 2023                        dinsdag 14 maart 2023
Meivakantie:                   za 22 apr. t/m zo 7 mei 2023                         maandag 8 mei 2023
Hemelvaartvakantie:     do 18 mei t/m zo 21 mei 2023                        donderdag 22 juni 2023
Pinkstervakantie:           za 27 mei t/m ma 29 mei 2023                      vrijdag 7 juli 2023
Zomervakantie:              za 8 juli t/m zo 20 aug. 2023                    
                                                                                                                                                                                                     
Overige vrije dagen:                                                                        
Sintfeest 12.00 uur vrij                ma 5 dec. 2022                                                        
Kerstfeest 12.00 uur vrij              do 22 dec. 2022                           
Dag voor kerst:                            vr 23 dec. 2022
Koningsontbijt  12.00 uur vrij       vr 21 apr. 2023                             

Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening houden met bovenstaande data? Mocht u een belangrijke reden hebben om buiten deze tijden verlof aan te vragen, dan verwachten wij dat u dit uiterlijk 6 weken van te voren en schriftelijk indient.  Bij de conciërge kunt u hiervoor een formulier halen. Wilt u er ook rekening mee houden dat er géén toestemming gegeven mag worden voor verlof aansluitend (voor of na) vakanties!
 
Wijziging adres en telefoonnummers
Voor de leerkrachten van uw kind is het belangrijk dat u altijd telefonisch bereikbaar bent. Indien u een nieuw telefoonnummer heeft of bent verhuisd, wilt u uw nieuwe telefoonnummer of adres dan altijd doorgeven aan de leerkracht!
 
Ouderbetrokkenheid/ Social schools
Het team van OBS De Toermalijn hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Via ‘Social Schools’ houden we u digitaal op de hoogte van actueel nieuws. Zodra uw kind instroomt op onze school, krijgt u een inlogcode. Wilt u zich direct aanmelden, zodat u alle belangrijke informatie van ons binnen krijgt?
Natuurlijk bent u ook altijd welkom om met de leerkracht over (de ontwikkeling van) uw kind te praten. Dit kan tijdens de geplande luister- en oudergesprekken, maar ook tussendoor. We werken immers samen aan de ontwikkeling en opvoeding van ‘onze’ kinderen. Wilt u dan wel even van te voren een afspraak maken?
Op school worden er verschillende activiteiten voor de ouders/verzorgers georganiseerd, van inloopochtend tot spelletjesmiddag. Elke dinsdagochtend en donderdagochtend is er in de koffiekamer van 8.30-9.15 uur een ouderochtend waarin elke week een thema aan de orde komt, zoals social media, Cito-toetsen, etc. U bent hierbij van harte welkom! Daarnaast worden er nog andere activiteiten georganiseerd, zoals vaderbijeenkomsten, sporten met vaders/moeders, gezonde traktaties, voorlichting over het voortgezet onderwijs, etc. Voor deze bijeenkomsten wordt u via Social Schools uitgenodigd en ook daar bent u van harte welkom!
 
Continurooster:
Wij werken op school volgens een continurooster, alle leerlingen eten tussen de middag op school. Ouders hoeven hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.
Uw kind neemt elke dag, behalve woensdag,  2x eten en drinken mee naar school. Als Lekker Fit-school hebben wij als schoolregel dat de leerlingen in de kleine pauze water drinken!
Kleine pauze: een beker/bidon met water en een stuk fruit of rauwkost
Grote pauze: een beker of pakje drinken, (een) boterham(men) en eventueel nog een stuk fruit of rauwkost.
Wilt u het fruit, indien nodig, geschild en in stukjes meegeven naar school? Wij vragen u ook  vriendelijk om
niet teveel eten aan uw kind mee te geven.

Bewegingsonderwijs
In groep 1-2 hoeft uw kind geen speciale kleding voor de gym mee te nemen. De kleuters gymmen allemaal in hun hemd en onderbroek. Gymschoenen mogen, maar wel graag met klittenband.
In groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht en mogen er gymschoenen gedragen worden. Deze gymschoenen moeten lichte zolen hebben en mogen niet buiten gebruikt zijn.
                        
In groep 5 en 6 hebben alle leerlingen zwemles.  Groep 6 zwemt het eerste half jaar iedere vrijdag en groep 5 heeft het tweede half jaar zwemles op de vrijdag.
 
Schoolfonds en schoolreisgeld
Elk schooljaar organiseren wij samen met de leden van de oudercommissie allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst, Sportdag, Wereldschooldag etc. Dit jaar hebben we geen vrijwillige bijdrage gevraagd i.v.m. de inflatie, hoge energiekosten, ed.
 
Schoolregels
Tot slot willen wij u informeren over onze schoolregels. Als leidraad voor hoe wij op school met elkaar om willen gaan, gebruiken we de vijf uitgangspunten van de Kanjertraining:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee
                     
  Wij wensen uw kind veel plezier op OBS De Toermalijn