Informatie voor nieuwe ouders

Welkom op OBS De Toermalijn!     

 
Binnenkort start uw kind op O.B.S. De Toermalijn. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in onze school en hopen dat uw kind een fijne en leerzame tijd bij ons op school heeft. Hieronder hebben wij de belangrijkste praktische informatie voor u op een rijtje gezet.
 
Belangrijke praktische informatie

Schooltijden:
Op OBS De Toermalijn werken we met een continurooster, waarin de kinderen, behalve op woensdag,  op school eten. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.30 uur naar school. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30-12.30 uur naar school.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd op school is! De deur gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur starten de lessen. Daarom vragen we u op tijd uw kind op school te brengen.
Indien uw kind door bijv. ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u vriendelijk om tussen 8.00-8.20 uur naar school te bellen en aan de conciërge door te geven om welke reden uw kind die dag niet naar school kan komen. Het telefoonnummer is 010-4803603.
 

Vakanties en vrije dagen Schooljaar 2024-2025
Studiedag 1 Donderdag 19 september 2024
Studiedag 2 Maandag 7 oktober 2024
Studiedag 3 Woensdag 23 oktober 2024
Herfstvakantie Zaterdag 26 oktober 2023 t/m zondag 3 november 2024
Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
Studiedag 4 * Vrijdag 31 januari 2025 (Alleen de groepen 1 t/m 3 vrij!)
Studiedag 5 Vrijdag 14 februari 2025
Voorjaarsvakantie Zaterdag 22 februari 2025 t/m zondag 2 maart 2025
Studiedag 6 Donderdag 13 maart 2025
Studiedag 7 Maandag 7 april 2025
Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 18 april 2025 t/m maandag 21 april 2025
Meivakantie Zaterdag 26 april 2025 t/m zondag 11 mei 2025
Hemelvaartsweekend Donderdag 29 mei 2025 t/m zondag 1 juni 2025
2e Pinksterdag Maandag 9 juni 2025
Studiedag 8 Maandag 30 juni 2025
Zomervakantie Vrijdag 18 juli 2025 t/m zondag 31 augustus 2025

 

Overige bijzondere dagen

Sinterklaas Donderdag 5 december 2024: 12.00 uur vrij
Eindejaarsdiner Donderdag 19 december 2024: 12.00 vrij (in de avond Eindejaarsdiner)
Koningsspelen Vrijdag 25 april 2025: 12.00 uur vrij

                                                                                                       
Wilt u met het regelen van uw vakantie rekening houden met bovenstaande data? Mocht u een belangrijke reden hebben om buiten deze tijden verlof aan te vragen, dan verwachten wij dat u dit uiterlijk 6 weken van te voren en schriftelijk indient.  Bij de conciërge kunt u hiervoor een formulier halen. Wilt u er ook rekening mee houden dat er géén toestemming gegeven mag worden voor verlof aansluitend (voor of na) vakanties!
 
Wijziging adres en telefoonnummers
Voor de leerkrachten van uw kind is het belangrijk dat u altijd telefonisch bereikbaar bent. Indien u een nieuw telefoonnummer heeft of bent verhuisd, wilt u uw nieuwe telefoonnummer of adres dan altijd doorgeven aan de leerkracht!
 
Ouderbetrokkenheid/ Social schools
Het team van OBS De Toermalijn hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Via ‘Social Schools’ houden we u digitaal op de hoogte van actueel nieuws. Zodra uw kind instroomt op onze school, krijgt u een inlogcode. Wilt u zich direct aanmelden, zodat u alle belangrijke informatie van ons binnen krijgt?
Natuurlijk bent u ook altijd welkom om met de leerkracht over (de ontwikkeling van) uw kind te praten. Dit kan tijdens de geplande luister- en oudergesprekken, maar ook tussendoor. We werken immers samen aan de ontwikkeling en opvoeding van ‘onze’ kinderen. Wilt u dan wel even van te voren een afspraak maken?
Op school worden er verschillende activiteiten voor de ouders/verzorgers georganiseerd, van inloopochtend tot spelletjesmiddag. Elke dinsdagochtend  is er in de koffiekamer van 8.30-9.15 uur een ouderochtend en er is één keer per maand een thema-avond, waarin wisselende thema's aan de orde komen, zoals social media, IEP-toetsen, etc. U bent hierbij van harte welkom! Daarnaast worden er nog andere activiteiten georganiseerd, zoals vaderbijeenkomsten, sporten met vaders/moeders, gezonde traktaties, voorlichting over het voortgezet onderwijs, etc. Voor deze bijeenkomsten wordt u via Social Schools uitgenodigd en ook daar bent u van harte welkom!
 
Continurooster:
Wij werken op school volgens een continurooster, alle leerlingen eten tussen de middag op school. Ouders hoeven hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.
Uw kind neemt elke dag, behalve woensdag,  2x eten en drinken mee naar school. Als Lekker Fit-school hebben wij als schoolregel dat de leerlingen in de kleine pauze water drinken!
Kleine pauze: een beker/bidon met water en een stuk fruit of rauwkost
Grote pauze: een beker of pakje drinken, (een) boterham(men) en eventueel nog een stuk fruit of rauwkost.
Wilt u het fruit, indien nodig, geschild en in stukjes meegeven naar school? Wij vragen u ook  vriendelijk om
niet teveel eten aan uw kind mee te geven.
Momenteel krijgen wij via het jeugdeducatiefonds een subsidie, waardoor wij de kinderen 4 dagen in de week een broodmaaltijd en fruit voor tussendoor aan kunnen bieden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrij. dag hoeft uw kind geen eten mee naar school te nemen. Drinken is hier niet bij inbegrepen.

Bewegingsonderwijs
In groep 1-2 hoeft uw kind geen speciale kleding voor de gym mee te nemen. De kleuters gymmen allemaal in hun hemd en onderbroek. Gymschoenen mogen, maar wel graag met klittenband.
In groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht en mogen er gymschoenen gedragen worden. Deze gymschoenen moeten lichte zolen hebben en mogen niet buiten gebruikt zijn.
                        
In groep 5 en 6 hebben alle leerlingen zwemles.  Groep 6 zwemt het eerste half jaar iedere vrijdag en groep 5 heeft het tweede half jaar zwemles op de vrijdag.
 
Schoolfonds en schoolreisgeld
Elk schooljaar organiseren wij samen met de leden van de oudercommissie allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst, Sportdag, Wereldschooldag etc. Dit jaar hebben we geen vrijwillige bijdrage gevraagd i.v.m. de inflatie, hoge energiekosten, ed.
 
Schoolregels
Tot slot willen wij u informeren over onze schoolregels. Als leidraad voor hoe wij op school met elkaar om willen gaan, gebruiken we de vijf uitgangspunten van de Kanjertraining:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee
                     
  Wij wensen uw kind veel plezier op OBS De Toermalijn