Kwaliteitskalender

Op de Toermalijn wordt gewerkt met een kwaliteitskalender. In de kwaliteitskalender staan alle activiteiten beschreven die kwalitatief goed onderwijs en goede begeleiding voor alle leerlingen bewerkstelligt op een systematische en cyclische werkwijze. Deze werkwijze is gekoppeld aan het personeelsbeleid van onze school, zodat we als schoolteam effectief kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.